کاربر: ناشناس

کارگاه آموزشي مجازی

مديريت بازاریابی

با در نظر گرفتن جريان ارزش و به تبع آن، جريان دانش در محدوده فعاليت‌هاي سازمان از زمان استخراج نياز و انتظارات مشتريان تا تحويل خروجي‌هاي سازمان به آن‌ها، موضوعات مرتبط با مفهوم بازاريابي، نقشي اساسي و کليدي ايفا مي‌نمايند. دانشگاه صنعتي شريف، دبيرخانه جايزه جهاني MAKE، واحد توسعه الکترونيکي دانش (e-Know)، با بررسي مدل‌هاي موفق سازمان‌هاي پيشرو در عرصه جهاني، کارگاه آموزشي الکترونيکي مديريت بازاريابي را جهت توانمندسازي مخاطبان در برنامه‌ريزي و مديريت اثربخش فرآيند بازاريابي و پيوند آن به فرآيندهاي دانشي سازمان، در قالبي تعاملي و پويا طراحي و عرضه نموده است.دریافت کاتالوگ

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر حضور در کارگاه ارائه خواهد شد.

هزینه ثبت‌نام: 1,500,000 ریال


60 روز دسترسی به محتوای آموزشی در تمامی ساعات شبانه روز

ثبت نام فردی


*
*
*
*
*
*
*
*
*
فیش بانکی

ثبت نام

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به دبیرخانه دائمی جایزه جهانی MAKE در ایران می باشد.
برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: فتاب