کاربر: ناشناس

کارگاه آموزشي مجازی

مدیریت کارآفرینی

در زنجیره فعالیت‌ها و فرایندهای تبدیل ایده به ارزش عوامل مختلفی نقش دارند که در این میان می‌توان دانش را به عنوان کلیدی‌ترین بازیگر این عرصه معرفی نمود. مجموعه اتفاقات و تجربیاتی که در مسیر ایده پردازی برای شخص کارآفرین روی می‌دهد به صورت دانش ضمنی در ذهن او و کنش‌های بهینه و به موقع در عمل خود را نمایان می‌سازد. برقراری ارتباط میان بهره گیری از این دانش‌های ضمنی و غیرآشکار و سایر مهارتهای مورد نیاز برای کار و ارزش آفرینی می‌تواند نقش کلیدی در به سلامت طی شدن مسیر ایده به محصول و ارزش باشد. از این‌رو در کارگاه آموزشی حاضر با عنوان مدیریت دانش کار و ارزش آفرین دانشگاه صنعتي شريف، دبيرخانه ارزيابي جهاني MAKE، واحد توسعه الکترونيکي دانش (e-Know)، سعی نموده است، با برقراری ارتباطی منطقی میان مباحث فوق و مدیریت دانش، مهارت ارزش آفرینی را با نگاهی دانش‌محور به گونه‌ای تعاملی و به صورت مجازی و با بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های پیشرو داخلی و خارجی به مخاطبان منتقل نماید.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر حضور در کارگاه ارائه خواهد شد.

هزینه ثبت‌نام: 1,500,000 ریال


60 روز دسترسی به محتوای آموزشی در تمامی ساعات شبانه روز

ثبت نام فردی


*
*
*
*
*
*
*
*
*
فیش بانکی

ثبت نام

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به دبیرخانه دائمی جایزه جهانی MAKE در ایران می باشد.
برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: فتاب